0862 774 832|Quay về trang chủ VietTimes
Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

- Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích

- Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS

Các kênh RSS của Coin thông tin

Địa ốc sốhttps://kinhteso.viettimes.vn/rss/dia-oc-so.rss
Doanh nghiệp sốhttps://kinhteso.viettimes.vn/rss/doanh-nghiep-so.rss
Tài chính - Ngân hànghttps://kinhteso.viettimes.vn/rss/tai-chinh-ngan-hang.rss
Thị trườnghttps://kinhteso.viettimes.vn/rss/thi-truong.rss
DN tự giới thiệuhttps://kinhteso.viettimes.vn/rss/dn-tu-gioi-thieu.rss

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất . Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm: Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất.

Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/

Top