0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Bao bì Biên Hoà (SVI – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 9:23

Thời gian thực hiện: Ngày 10/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa, Địa chỉ Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Top