0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS – OTC)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:27

Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam, Tầng 1 Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, quận 3, TP.HCM

Nội dung họp:  Các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên

Top