0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH – HOSE)

Thứ Tư, 1/5/2019 | 9:00

Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 15/6/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Top