0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – HOSE)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 10:22

Thời gian thực hiện: Ngày 22/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton 88 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Top