0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/03/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Địa chỉ cụ thể: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024 35122649, fax: 024 35123449.

Top