0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị 272 số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Top