0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:15

Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

Top