0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Hơi Kỹ nghệ Que Hàn (SVG – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: 7h30 ngày 20/04/2019 (thứ Bảy)

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương, địa chỉ: Đường số 1, KCN Đồng An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Top