0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB – HOSE)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 0:00

Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị tiệc cưới Vita Palace, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

 Nội dung họp:  

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
* Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
* Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS
* Báo cáo kiểm toán năm 2018
* Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Top