0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo sau.

Top