0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, P.Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nội dung họp:  Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; và một số nội dung khác.

Top