0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí (DPM – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:27

Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Top