0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP PVI (PVI – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:00

Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung họp:  Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Top