0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Nội dung họp:  Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Top