0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (QSP – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:00

Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tầng 8, khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung họp:  Thông báo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và được đăng tải trên website Công ty: http://www.quynhonnewport.vn/).

Top