0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 9:22

Thời gian thực hiện: Sáng 8h30 phút, ngày 30/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World Sài Gòn TP. HCM.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh hình tài chính hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+     Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.

+     Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;

+     Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

+     Và một số nội dung khác

Top