0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai (MDN – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 9:25

Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Khu phố 10, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Nội dung họp:  Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

Top