0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP VICEM Thương mại Xi măng (TMX – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

Top