0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Xây dựng số 12 (V12 – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:00

Thời gian thực hiện: Ngày 21/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

Top