0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6 – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 7:00

Thời gian thực hiện: Ngày 26/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm Thông báo mời dự họp gửi Quý cổ đông và website Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: www.visicons.com.vn

Top