0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Lienvietpostbank (LPB – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 9:00

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2019

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Top