0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 9:00

Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

 Nội dung họp:  Sửa đổi Quy chế Hội đồng Quản trị.

Top