0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền (3%)

Thứ Sáu, 8/3/2019 | 9:00

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2018

-     Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 22/04/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 22/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Top