0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT – UpCoM)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Top