0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

ABT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền (20%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 10:23

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:05/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top