0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

ADP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 (4%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:22

CTCP Sơn Á Đông (ADP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:16/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 cho năm tài chính năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/10/2019

- Địa điểm tổ chức thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức kể từ ngày 03/10/2019 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ: 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

Top