0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

ALT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (8%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 10:00

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:11/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. 

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

-  Ngày thanh toán: 26/09/2019

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.Æ

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Top