0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

AMS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:00

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/08/2019

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC – Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Top