0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

BBS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (7%)

Thứ Ba, 24/9/2019 | 0:00

CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:04/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/10/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn – Địa chỉ: Km 2 đường Văn Cao, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bắt đầu từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.

Top