0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

BIC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (7%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:00

CTCP Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV – Tầng 16, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 12/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức. 

Top