0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

BMJ: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (15%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 12:00

CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP (BMJ - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:04/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP vào các ngày làm việc kể từ ngày 27/09/2019. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Top