0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

C69: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

Thứ Ba, 1/10/2019 | 0:00

CTCP Xây dựng 1369 (C69 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:04/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/10/2019

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng 1369 - Lô 90.2 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top