0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

DIH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (4%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:00

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:25/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/10/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính: 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Top