0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

DNE: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (11%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:00

CTCP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng (DNE - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/09/2019

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/09/2019.

Top