0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

DNW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (8%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:23

CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top