0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

DPR: Ngày GDKHQ chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (10%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:00

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ : xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/10/2019. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.

Top