0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

FCM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (2,5%)

Thứ Hai, 1/8/2022 | 15:42

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khoáng sản FECON, địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày làm việc trong tuần (từ 8h30 đến 12h00) bắt đầu từ ngày 18/10/2022.

Top