0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

FOC: Ngày GDKHQ trả cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt (100%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:23

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT – Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào Tài khoản của cổ đông.

Top