0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

GIL: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

Thứ Hai, 1/8/2022 | 15:33

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 26/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Địa chỉ: 334A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top