0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

HCC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (28%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:00

CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:13/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2018 

- Tỷ lệ thực hiện:  28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)

- Thời gian thực hiện:  02/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex (Số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần (từ ngày 02/10/2019) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top