0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

HKP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (10,95%)

Thứ Hai, 1/8/2022 | 15:51

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 10,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.095 đồng)

- Thời gian thực hiện : 05/09/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (Địa chỉ: Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Top