0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

HTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 (15%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:00

CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:26/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 24/10/2019 và xuất trình CMND.

Top