0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

HVX: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (2%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:00

CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/10/2019

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 18/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Top