0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

KHW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (8%)

Thứ Ba, 1/10/2019 | 0:00

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW- UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

- Lý do và mục đích:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty, 58 Yersin, phường Phương Sài, Nha Trang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Top