0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

KSV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (2,5%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 8:00

CTCP Tổng Công ty Khoáng sản TKV (KSV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại phòng TCKT – Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; bắt đầu từ ngày 05/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top