0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

KTC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:00

CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:23/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top