0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

L62: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (2%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:21

CTCP Lilama 69-2 (L62 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Lilama 69-2, địa chỉ: số 26, Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top