0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

MBN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:20

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh (MBN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019

- Lý do và mục đích:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/09/2019. Khi đến nhận cổ tức vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp được xác nhận của chính quyền địa phương.

Top