0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

MCT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 10:00

CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (MCT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:09/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng tại số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 17/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Top